כניסה

הלאומיות - בונים מדינה במזרח התיכון : ספר לימוד לחטיבה עליונה

מחבר/ת: דומקה, אליעזר; מחבר/ת: אורבך, חנה; מחבר/ת: גולדברג, צפריר; מחבר/ת: מרכז זלמן שזר להעמקת התודעה ההיסטורית היהודית ;
 
כמות הזמנות לכותר: 0
יש להעריך כי מספר ימי ההמתנה המשוער יהיה כמות ההזמנות כפול מספר ימי השאלה עבור כל עותק.
 

עותקים

מספרמיקום מס' מיון סימן מדף כרך
42006שמורים 933 דומ
46197ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46197ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46198ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46198ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46199ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46199ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46200ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46200ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46201ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46201ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46202ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46203ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46203ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46204ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46205ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46205ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46206ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46206ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46207ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46207ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46208ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46208ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46209ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46209ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46210ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46210ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46211ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46211ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46212ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46212ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46213ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46214ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46214ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46215ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46215ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46216ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46217ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46217ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46218ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46219ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46219ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46220ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46220ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46221ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46221ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46222ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46222ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46223ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46223ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46224ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46224ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46225ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46226ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46226ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46227ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46227ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46228ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46229ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46230ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46230ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46231ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46232ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46233ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46233ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46234ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46234ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46235ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46236ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46236ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46237ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46237ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46238ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46238ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46239ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46239ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46240ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46240ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46241ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46241ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46242ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46242ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46243ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46492ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46492ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46928ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46929ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46929ספרי לימוד 933 דומ השאלה
46930ספרי לימוד 933 דומ השאלה
47220ספרי לימוד 933 דומ השאלה
47220ספרי לימוד 933 דומ השאלה
47221ספרי לימוד 933 דומ השאלה
47221ספרי לימוד 933 דומ השאלה
47222ספרי לימוד 933 דומ השאלה
47222ספרי לימוד 933 דומ השאלה
47223ספרי לימוד 933 דומ השאלה
47224ספרי לימוד 933 דומ השאלה
47224ספרי לימוד 933 דומ השאלה
47225ספרי לימוד 933 דומ השאלה
47225ספרי לימוד 933 דומ השאלה
47226ספרי לימוד 933 דומ השאלה
47227ספרי לימוד 933 דומ השאלה
47227ספרי לימוד 933 דומ השאלה
47228ספרי לימוד 933 דומ השאלה
47229ספרי לימוד 933 דומ השאלה
47230ספרי לימוד 933 דומ השאלה
47230ספרי לימוד 933 דומ השאלה
47231ספרי לימוד 933 דומ השאלה
47231ספרי לימוד 933 דומ השאלה
47502ספרי לימוד 933 דומ השאלה
47502ספרי לימוד 933 דומ השאלה
47503ספרי לימוד 933 דומ השאלה
47503ספרי לימוד 933 דומ השאלה
47504ספרי לימוד 933 דומ השאלה
47504ספרי לימוד 933 דומ השאלה
47505ספרי לימוד 933 דומ השאלה
47505ספרי לימוד 933 דומ השאלה
47506ספרי לימוד 933 דומ השאלה
47506ספרי לימוד 933 דומ השאלה
47507ספרי לימוד 933 דומ השאלה
47507ספרי לימוד 933 דומ השאלה
47508ספרי לימוד 933 דומ השאלה
47508ספרי לימוד 933 דומ השאלה
47509ספרי לימוד 933 דומ השאלה
47509ספרי לימוד 933 דומ השאלה
47510ספרי לימוד 933 דומ השאלה
47510ספרי לימוד 933 דומ השאלה
47511ספרי לימוד 933 דומ השאלה
47511ספרי לימוד 933 דומ השאלה
47512ספרי לימוד 933 דומ השאלה
47512ספרי לימוד 933 דומ השאלה
47513ספרי לימוד 933 דומ השאלה
47513ספרי לימוד 933 דומ השאלה
47514ספרי לימוד 933 דומ השאלה
47515ספרי לימוד 933 דומ השאלה
47515ספרי לימוד 933 דומ השאלה
47516ספרי לימוד 933 דומ השאלה
47517ספרי לימוד 933 דומ השאלה
47517ספרי לימוד 933 דומ השאלה
47518ספרי לימוד 933 דומ השאלה
47518ספרי לימוד 933 דומ השאלה
47519ספרי לימוד 933 דומ השאלה
47520ספרי לימוד 933 דומ השאלה
47520ספרי לימוד 933 דומ השאלה
47521ספרי לימוד 933 דומ השאלה
47521ספרי לימוד 933 דומ השאלה
47522ספרי לימוד 933 דומ השאלה
47522ספרי לימוד 933 דומ השאלה
47523ספרי לימוד 933 דומ השאלה
47523ספרי לימוד 933 דומ השאלה
47524ספרי לימוד 933 דומ השאלה
47524ספרי לימוד 933 דומ השאלה
47525ספרי לימוד 933 דומ השאלה
47525ספרי לימוד 933 דומ השאלה
47526ספרי לימוד 933 דומ השאלה
47527ספרי לימוד 933 דומ השאלה
47527ספרי לימוד 933 דומ השאלה
47528ספרי לימוד 933 דומ השאלה
47528ספרי לימוד 933 דומ השאלה
47529ספרי לימוד 933 דומ השאלה
47529ספרי לימוד 933 דומ השאלה
47530ספרי לימוד 933 דומ השאלה
47530ספרי לימוד 933 דומ השאלה
47531ספרי לימוד 933 דומ השאלה
47531ספרי לימוד 933 דומ השאלה
48149ספרי לימוד 933 דומ השאלה
48149ספרי לימוד 933 דומ השאלה
48150ספרי לימוד 933 דומ השאלה
48150ספרי לימוד 933 דומ השאלה

הוספה לעגלה מה זה

מחברמחבר/ת: דומקה, אליעזר; מחבר/ת: אורבך, חנה; מחבר/ת: גולדברג, צפריר; מחבר/ת: מרכז זלמן שזר להעמקת התודעה ההיסטורית היהודית ;
שם כותרהלאומיות - בונים מדינה במזרח התיכון : ספר לימוד לחטיבה עליונה
מס' מיון933
סימן מדףדומ
משפט‏ ‏אחריותאליעזר דומקה, חנה אורבך, צפריר גולדברג ; [השתתפו בכתיבה יוסי גולדשטיין ... ואחרים ; מפות - סטודיו גדעון דן ; עיצוב - שפרה זקס]
מדיהספרים
סוגספרי לימוד
תת-סוגהיסטוריה - מדינת ישראל
עמודים293 ע'
מו''ל/יםמרכז זלמן שזר לתולדות ישראל
זמן הוצאה2009
זמן הוצאה(עברי)[‏תשס"ט]
מקום הוצאהירושלים
מסת''ב9789652272591
שפהעברית
תאריך קיטלוג31/7/2014
תארניםIsrael - History - 1917-1948 - Study and teaching ; ישראל - היסטוריה - 1948-1917 - לימוד והוראה ;
 

לשימושים נוספים

תצוגת הדפסה

חזרה לדף קודם

תפריט נגישות