כניסה

להיות אזרחים בישראל : במדינה יהודית ודמוקרטית [ספרי לימוד]

מחבר/ת: אשכנזי, ורדה; מחבר/ת: אלפרסון, בלהה; מחבר/ת: דובי, תמיר; מחבר/ת: שטרקמן, דנה ; ייעוצ מדע: בקשי, אביעד;

תקציר:
חלק ראשון: מהי מדינה יהודית? -- חלק שני: מהי מדינה דמוקרטית? -- חלק שלישי: משטר ופוליטיקה בישראל -- חלק רביעי: חברה ופולוטיקה בישראל

 
כמות הזמנות לכותר: 0
יש להעריך כי מספר ימי ההמתנה המשוער יהיה כמות ההזמנות כפול מספר ימי השאלה עבור כל עותק.
 

עותקים

מספרמיקום מס' מיון סימן מדף כרך
45087שמורים 323.6(9) אשכ
46532ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
46532ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
46533ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
46533ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
46534ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
46534ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
46535ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
46535ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
46536ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
46537ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
46537ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
46538ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
46538ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
46539ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
46540ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
46540ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
46541ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
46541ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
46542ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
46542ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
46543ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
46543ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
46544ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
46544ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
46545ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
46545ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
46546ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
46546ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
46547ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
46548ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
46549ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
46549ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
46550ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
46550ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
46551ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
46551ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
46552ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
46553ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
46554ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
46554ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
46555ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
46555ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
46556ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
46556ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
46557ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
46558ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
46558ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
46559ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
46559ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
46560ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
46560ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
46561ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
46561ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
46562ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
46562ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
46563ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
46564ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
46564ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
46565ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
46565ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
46566ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
46566ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
46567ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
46567ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
46568ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
46569ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
46569ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47167ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47167ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47168ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47168ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47169ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47169ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47170ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47170ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47171ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47171ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47172ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47173ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47173ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47174ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47175ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47175ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47176ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47176ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47177ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47177ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47178ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47178ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47179ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47179ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47232ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47232ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47233ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47234ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47234ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47235ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47235ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47236ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47236ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47237ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47237ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47238ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47238ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47239ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47239ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47470ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47471ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47472ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47473ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47474ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47474ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47475ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47475ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47476ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47476ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47477ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47477ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47478ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47478ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47479ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47479ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47480ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47480ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47481ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47481ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47482ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47482ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47483ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47483ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47484ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47485ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47485ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47486ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47486ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47486ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47487ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47487ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47488ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47489ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47489ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47490ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47490ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47491ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47491ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47492ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47492ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47493ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47493ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47494ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47494ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47495ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47495ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47496ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47496ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47497ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47497ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47498ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47498ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47499ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
47499ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
48147ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
48147ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
48148ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה
48148ספרי לימוד 323.6(9) אשכ השאלה

הוספה לעגלה מה זה

מחברמחבר/ת: אשכנזי, ורדה; מחבר/ת: אלפרסון, בלהה; מחבר/ת: דובי, תמיר; מחבר/ת: שטרקמן, דנה ; ייעוצ מדע: בקשי, אביעד;
שם כותרלהיות אזרחים בישראל : במדינה יהודית ודמוקרטית [ספרי לימוד]
מס' מיון323.6(9)
סימן מדףאשכ
משפט‏ ‏אחריותכתיבה: ורדה אשכנזי, בלהה אלפרסון, תמיר דובי, דנה שטרקמן ; ייעוץ מדעי: אביעד בקשי
מדיהספרים
סוגספרי לימוד
תת-סוגאזרחות
עמודים516 ע'
מו''ל/יםמשרד החינוך. המזכירות הפדגוגית
זמן הוצאה2016
זמן הוצאה(עברי)[‏תשע"ו]
מקום הוצאהירושלים
שפהעברית
תאריך קיטלוג14/7/2016
תארניםCivics - Study and teaching (Secondary) - Israel ; אזרחות - ישראל - לימוד והוראה ;
 

לשימושים נוספים

תצוגת הדפסה

חזרה לדף קודם

תפריט נגישות